Print Friendly, PDF & Email

Instalecje centralnego ogrzewania

 

Ważne informacje

 

1. Instalację zawsze należy budować z zachowaniem spadków. Należy unikać zbędnych obejść a przede wszystkim syfonów tworzących    korki powietrzne (znaczne utrudnienie cyrkulacji). W najwyższych punktach każdego obiegu należy zamontować odpowietrzniki  automatyczne a przy kotle separator powietrza.

2. W instalacji należy stosować odpowiednie stopniowanie średnic rur, malejąco idąc od kotła w kierunku grzejników, w celu uzyskania prawidłowego rozdziału oporów hydraulicznych i równomiernej cyrkulacji czynnika grzewczego przez wszystkie grzejniki.

3. Regulusy należy montować zawsze poziomo zachowując nie mniej niż 10 cm odstęp od podłogi i od parapetu.

4. Instalację napełniamy wodą bardzo powoli najlepiej od strony powrotu, przy otwartych odpowietrznikach. Tak wykonane napełnianie instalacji gwarantuje skuteczne wypchnięcie powietrza i pozwoli nam uniknąć jego sprężenia i uwięźnięcia w instalacji i w grzejnikach.
Instalację należy napełniać przy wyłączonej pompie cyrkulacyjnej.

5. Po odpowietrzeniu instalacji i wykonaniu próby szczelności należy bezwzględnie wykonać jej regulację "na gorąco". Przepływ można regulować przy pomocy kryz dławiących, zaworów lub nastaw wstępnych zaworów termoregulacyjnych.

6. Konieczne jest wbudowanie w instalacji filtrów siatkowych- na zasilaniu instalacji w wodę oraz przed kotłem na powrocie.

Brak filtra mechanicznego w instalacji powoduje utratę gwarancji.

7. W trakcie eksploatacji należy zapewnić swobodny przepływ powietrza przez wnętrze grzejników celem pełnego wykorzystania ich mocy.

8. Instalacja powinna być tak wyregulowana a pompa cyrkulacyjna o takiej wydajności by różnica temperatur między zasilaniem a powrotem na grzejniku była wyraźnie wyczuwalna.

9. Maksymalna moc kotła grzewczego dla potrzeb c.o. nie powinna przekraczać sumy mocy wszystkich grzejników zabudowanych w instalacji. Korzystne jest zastosowanie kotła z mocą modulowaną.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok